четвъртък, 18 февруари 2016 г.

        Акварел 2016 Watercolor 2016

                                         Идилия
Немска въздишка

Утро

Чушки